Gạch ốp lát

 •  Gạch catalan 60×60 6618

  Giá: liên hệ
   Gạch catalan 60×60 6618

  Mô tả

   Gạch catalan 60×60 6618 Thương hiệu: Gạch catalan 60×60 – Kích thước sản phẩm : 600×600 mm – Thùng 4 viên – Đơn giá Loại 1 và tính theo mét vuông – Hãng sản xuất : Catalan – Giao hàng miễn phí trên 30 thùng – Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn
 •  Gạch catalan 60×60 6619

  Giá: liên hệ
   Gạch catalan 60×60 6619

  Mô tả

  Nhóm sản phẩm Gạch Catalan 600×600 Thương hiệu: Gạch catalan 60×60 – Kích thước sản phẩm : 600×600 mm – Thùng 4 viên – Đơn giá Loại 1 và tính theo mét vuông – Hãng sản xuất : Catalan – Giao hàng miễn phí trên 30 thùng – Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn
 •  Gạch catalan 60×60- 6616

  Giá: liên hệ
   Gạch catalan 60×60- 6616

  Mô tả

  Thương hiệu: Gạch catalan 60×60 – Kích thước sản phẩm : 600×600 mm – Thùng 4 viên – Đơn giá Loại 1 và tính theo mét vuông – Hãng sản xuất : Catalan – Giao hàng miễn phí trên 30 thùng – Giảm giá đặc biệt khi mua số lượng lớn
 • 66112301

  Giá: liên hệ
  66112301

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Marble

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66112302

  Giá: liên hệ
  66112302

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Marble

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66112303

  Giá: liên hệ
  66112303

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Marble

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66112304

  Giá: liên hệ
  66112304

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Matt Carving

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Marble

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66122302

  Giá: liên hệ
  66122302

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Matt Carving

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Marble

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66122305

  Giá: liên hệ
  66122305

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66124014

  Giá: liên hệ
  66124014

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66135030

  Giá: liên hệ
  66135030

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Matt Carving

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66181023

  Giá: liên hệ
  66181023

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66182031

  Giá: 10.000,0
  66182031

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9mm

  Khuyến Mãi

  Miễn phí vận chuyển

 • 66187024

  Giá: liên hệ
  66187024

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66201185

  Giá: liên hệ
  66201185

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : Random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66222013

  Giá: liên hệ
  66222013

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: GVT / PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66222050

  Giá: liên hệ
  66222050

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 2

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66223012

  Giá: liên hệ
  66223012

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Sugar Lappato

  Danh mục: Sản phẩm tường

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

 • 66281005

  Giá: liên hệ
  66281005

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66281033

  Giá: liên hệ
  66281033

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: GVT / PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 9mm

 • 66282010

  Giá: liên hệ
  66282010

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: GVT / PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9mm

 • 66282011

  Giá: liên hệ
  66282011

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: Sản phẩm tường

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9mm

 • 66282013

  Giá: liên hệ
  66282013

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: GVT / PGVT

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 4

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9mm

 • 66282016

  Giá: liên hệ
  66282016

  Mô tả

  Kích thước: 600x600 mm

  Bề mặt: Full Lappato

  Danh mục: Gạch porcelain ốp lát

  Ứng dụng : Wall/Floor

  Thiết kế : Stone

  Biến thể thiết kế : random design

  Viên/hộp : 2

  Diện tích bề mặt : 1.44sqm / 15.5 sqft

  Độ dày : 0.9

  Khuyến Mãi

  Miễn phí vận chuyển

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 items - 0,0
0916 104 766